Περιεχόμενη υγρασία στο ξύλινο δάπεδο

Τι είναι η περιεχόμενη υγρασία του ξύλου
Το ξύλο συγκρατεί στη μάζα του κάποια ποσότητα υγρασίας η οποία μετριέται σε σχέση με τη ξηρή μάζα του (%). Η υγρασία αυτή προσλαμβάνεται σε μορφή υδρατμών από την ατμόσφαιρα και σε υγρή μορφή όταν έρχεται σε επαφή με νερό. Γενικά, η περιεχόμενη υγρασία ενός ξύλινου στοιχείου σε εσωτερικό χώρο, επηρεάζεται άμεσα από την σχετική υγρασία του αέρα και τη θερμοκρασία και τείνει να έρχεται σε ισορροπία με αυτήν.

Γιατί είναι σημαντικό να είναι σταθερή η περιεχόμενη υγρασία του ξύλινου δαπέδου
Η υγρασία του ξύλου επηρεάζει τη διαστασιακή σταθερότητά του. Διατηρώντας την σταθερή σ'ένα δάπεδο, αποφεύγουμε την εμφάνιση κυματισμού ή κενών ανάμεσα στα ξύλινα στοιχεία.
Το ξηρό ξύλο που χρησιμοποιείται για τις κατασκευές πατωμάτων, αυξάνει τις διαστάσεις του (διογκώνεται) όταν αυξάνεται αισθητά η περιεχόμενη υγρασία του, και τις μειώνει όταν μειώνεται η υγρασία του (ρικνώνεται).

Προβλεπόμενη περιεχόμενη υγρασία ανάλογα με τις χρήσεις
Χρήση
Μέση περιεχόμενη υγρασία (%)
Εξωτερικοί χώροι
12 έως 17
Εσωτερικοί χώροι
Μη θερμαινόμενοι
12 έως 16
Θερμαινόμενοι 
(12 έως 21°C)
9 έως 13
Θερμαινόμενοι Θ>21°C
6 έως 10

Πως διατηρείται σταθερή η περιεχόμενη υγρασία ενός ξύλινου δαπέδου
Τα ξύλινα στοιχεία των δαπέδων έχουν ξηρανθεί αρχικώς κατά τη φάση της επεξεργασίας τους, ώστε να έρχονται σε ισορροπία με τις συνθήκες υγρασίας των εσωτερικών χώρων όπου θα χρησιμοποιηθούν. Ελάχιστες μεταβολές στις διαστάσεις ενός ξύλινου πατώματος μπορεί να εμφανίζονται μεταγενέστερα, ως συνέπεια της εναλλαγής χειμώνα- καλοκαιριού.
Γενικά, σε εσωτερικούς χώρους, τα ξύλινα δάπεδα είναι διαστασιακώς σταθερά όταν το περιβάλλον ελέγχεται σε υγρασία χώρου 30-50% και θερμοκρασία 15-26°C. Αν αποφευχθούν ακραίες μεταβολες των συνθηκών αυτών, το πάτωμα θα είναι αμετάβλητο για περισσότερο από μια ζωή.

Πως συμπεριφέρεται ένα ξύλινο δάπεδο ως προς τις μεταβολές της υγρασίας του χώρου
+ Ένα ξύλινο δάπεδο όταν βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιεινού μικροκλίματος, αφού λειτουργεί εξισορροπιστικά στις μεταβολές της σχετικής υγρασίας του αέρα. Το ξύλο σε συνδυασμό με τις εκπληκτικές μηχανικές ιδιότητές του και τη θερμομόνωση που προσφέρει, είναι διαχρονικά το φιλικότερο υλικό για τον άνθρωπο.
- Σε ακραίες μεταβολές μεγάλης διάρκειας της σχετικής υγρασίας, ένα ξύλινο δάπεδο θα προσλάβει ή θα αποβάλλει αντίστοιχη ποσότητα υγρασίας, με δυσάρεστα αποτελέσματα στη δομή και την αισθητική του δαπέδου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να ελεγχθούν και να περιοριστούν αν γίνουν άμεσα οι κατάλληλες ενέργειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου